BIERZMOWANIE 2018

BIERZMOWANIE 2018
abp Henryk Nowacki przewodniczył Mszy św., podczas której udzielił sakramentu bierzmowania gimnazjalistom z parafii Gierczyce i Chełm.

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA STRONIE http://tarnow.gosc.pl/gal/spis/4737100.Bierzmowanie-w-Gierczycach

 Modlitwa do Ducha Świętego, którą od dzieciństwa,
codziennie odmawiał Jana Paweł II

Duchu Święty, proszę Cię

O dar mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich

doskonałości Bożych,

O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic

wiary świętej,

O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasad

ami tejże wiary,

O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady

i u Ciebie ją zawsze znajdował,

O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie

nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majest

atowi z synowska miłością,

O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który

Ciebie, o Boże obraża. Amen.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię- charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej, ściślej jednoczy nas z Chrystusem. Pomnaża w nas dary Ducha Świętego. Ale to od nas samych zależy czy jesteśmy w stanie odczuć to w jakikolwiek sposób. Zależy od naszego podejścia, z jakim przystępujemy sakrament bierzmowania. I czy znamy jego istotę.

 

!!!Coś dla bierzmowanych i odważnych!!!