Ochotnicza Straż Pożarna Gierczyce

W chwili obecnej trudno jest ustalić konkretną datę powstania naszej straży. Był to proces trwający kilka lat, od 1908 do 1912 roku.Pierwsza wzmianki datowane są już w 1908r. Z Ksiąg parafialnychi zapisów w księdze ogłoszeń parafialnych znajdujących się  w Chełmie wynika, że wieś gnębiły częste pożary. Pod datą 1908 r. zapisano w księdze ogłoszeń parafialnych (str. 438) następujące słowa: “Celem zorganizowania straży ogniowej zapraszam wszystkich wójtów z parafii tutejszej na naradę we wtorek po nabożeństwie. Wójtowie niech tymczasem omówią tę sprawę w swojej gminie i niech wybadają czy rada gminy byłaby skłonna włożyć jakąś kwotę do swego budżetu na sprawienie sikawki”. Takową sikawkę zakupiono, której cena wynosiła 1100 koron austriackich. Wykonawcą jej było Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Akcyjne Budowy Maszyn                      i Wagonów w Sanoku. Natomiast jednym z fundatorów sikawki był Antoni Górski – profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz właściciel dworu, w którym w ubiegłych latach znajdowała się kaplica kościelna.

W księdze parafialnej pod rokiem 1911 (str. 19) zapisano: ” Jutro odbędzie się po sumie poświęcenie sikawki straży ochotniczej ogniowej z Gierczyc pod kościołem”.

Zakupiony sprzęt okazał się bardzo dobrej jakości gdyż pompa ta pracowała aż do 1965 roku. Była to sikawka czterokołowa, jednocylindrowa, 20m węża, jedna prądnica, 4m węża ssącego. Na wyposażeniu sikawki były dwa bosaki, jedna drabina, jedna latarnia, siedem wiaderek płóciennych, jeden beczkowóz blaszany, trzynaście hełmów stalowych. Sikawka ta była ciągnięta przez zaprzęg konny.   W ostatnim okresie do jej użytkowania był używany zaprzęg konny od Pana Tadeusza Strojka.

W 2001 roku została wyremontowana i ustawiona jako symbol straży. Możemy ją zobaczyć obok sklepu.

W roku 1965 jednostka otrzymała motopompę PO-3. Wyposażenie jednostki w sprzęt poprawiało się systematycznie. W 1986r otrzymali samochód marki Żuk.

W 1995r została przydzielona motopompa PO-5, a w roku 1997 nowocześniejsza PO-8 z silnikiem Hondy. Dwie ostatnie motopompy służą do dnia dzisiejszego.

W maju 2005 roku zakupiono z funduszy własnych i dotacji Urzędu Gminy samochód pożarniczy typu Mercedes 209D.

Strażacy postarali się o jego niezbędne wyposażenie. Samochód został sprowadzony z Niemiec, ma już swoje lata, ale nadal służy          w różnych akcjach.

Siedzibą straży jest murowana remiza znajdująca się w budynku świetlicy wiejskiej. Powstała ona w okresie międzywojennym. Systematycznie jest ona remontowana i modernizowana.                         W ostatnich latach została ona powiększona o pomieszczenie socjalne wyodrębnione z lokalu świetlicy. Dokonano również wymiany bramy wjazdowej, wraz z jej poszerzeniem.

W 2001 roku dzięki zgodzie Rady Gminy i Pana Wójta straż otrzymała w użytkowanie teren rekreacyjny znajdujący się naprzeciwko remizy. Strażacy dbają o jego stan i wyposażenie.              W ostatnim okresie od 2010 r do 2015 zostało odnowione zadaszenie nad sceną , wylano płytę betonowa, wymieniono ogrodzenie od strony drogi oraz wybudowano nową altanę. Odbywają się tam festyny oraz imprezy plenerowe.

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko sprzęt, pomieszczenia, teren. Są to przede wszystkim ludzie – ochotnicy, członkowie straży oraz akcje w jakich brali udział. Inicjatorem utworzenia straży ogniowej w naszej wsi był Antoni Michalczyk właściciel baru. Był on jednocześnie jej pierwszym prezesem. W okresie przedwojennym w 1936r straż ogniowa liczyła 16 członków. Naczelnikiem był Gajek Edward jego zastępcą Michalczyk Czesław. Po rezygnacji w grudniu 1936 r                 z naczelnika Edwarda Gajka naczelnikiem został druh Michalczyk Czesław.

Z tego okresu ciekawostką jest, że w roku 1939 w kwietniu powołano żeński oddział. Liczył on 9 osób a były to druhny: Zając Janina, Michalczyk Maria, Obrał Julia, Raczek Otylia, Michalczyk Anna, Obrał Cecylia, Michalczyk Stanisława, Pazdalska Elżbieta, Kołodziej Stanisława.

W okresie powojennym w roku 1946 jednostka liczyła 22 członków. Naczelnikiem został wybrany w dniu 17. XI Rachwalski Alojzy, a jego zastępcą Gajek Antoni. W następnej kadencji od roku 1951 skład Zarządu wybrany został w następującym składzie: Prezes – Cieśla Józef, Z-ca – Chwastek Władysław, Naczelnik – Rachwalski Alojzy, Z-ca – Gajek Antoni, Gospodarz – Gajek Franciszek, Sekretarz – Jawień Witold, Skarbnik – Kuchno Adolf. W tym składzie działał on do 1958 roku. Następny zarząd został wybrany w składzie: Prezes – Strojek Tadeusz, Naczelnik – Cieśla Józef, Z-ca – Gajek Antoni, Sekretarz – Jawień Witold, Skarbnik – Gajek Marian. W 1964 roku z naczelnika zrezygnował Cieśla Józef. W jego miejsce wybrano Maciuszka Włodzimierza.

Przez następne lata prezesami zarządu byli: Maciuszek Bogdan, Gumuliński Jan, Zając Mieczysław, Naczelnikami: Filipczyk Henryk, Kwaśny Henryk, Gajek Piotr.

Strażacy z OSP w Gierczycach brali udział w wielu działaniach bojowych. Takich jak pożary, powodzie, wichury, poszukiwanie zaginionych osób.

Wymienić można tutaj dwie powodzie gdzie strażacy wykazali największe poświęcenie i hart ducha. W roku 2001 po nawałnicy zalane zostały miejscowości Stradomka i Buczyna. Woda wyrządziła wiele szkód, które usuwali strażacy.

Druga powódź w roku 2010, która utkwiła bardzo w świadomości mieszkańcom. Trwała ona prawie przez miesiąc od połowy maja do 10 czerwca. Jednostka wyjeżdżała przez kilkanaście dni, aby ratować mienie i dobytek mieszkańców Gierczyc oraz Łapczycy, Dąbrowicy, Proszówek, Cikowic. Szczególnie w tych akcjach wyróżnili się druhowie: Gumuliński Mariusz, Nawrot Michał, Nawrot Maciej, Gajek Dawid, Włodarczyk Łukasz.

Dostali podziękowania od Prezydenta Polski. Poza akcjami druhowie biorą również udział w zawodach sportowo-pożarniczych. W 2000 r podczas turnieju gminnego w Siedlce jednostka zajęła I miejsce. W pozostałych latach wyniki były mniej atrakcyjne. Strażacy biorą też udział w różnych uroczystościach związanych ze świętami narodowymi i religijnymi.

IMG_6011

IMG_5276

Za wzorową działalność jednostka została uhonorowana sztandarem, który został uroczyście poświęcony w dniu 27 maja 1996 roku. W roku 2012 obchodziła uroczyście 100 lecie powstania, została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Facebook