INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Październik 2023

Za Synod
Módlmy się za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu ku peryferiom świata.


INTENCJE MSZALNE – XXVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

02 X – 08 X 2023 roku

DzieńGodz.Intencja
PONIEDZIAŁEK1800Stanisław Gazda w 17 rocz. śmierci.
WTOREK1700Z prośbą o Boże błog. i opiekę MBB dla całej wspólnoty parafialnej (w Bochni)
ŚRODA1800W int. małżonków w 20 rocz. ślubu z podz. i prośbą.
CZWARTEK1800Helena, Jan Wójcik w 3 rocz. śmierci Heleny.
PIĄTEK
1800
Czesława, Józef Nowak w 5 rocz. śmierci Czesławy † Stanisława Piotrowicz z int. sąsiadów Mirosławy i Włodzimierza.
SOBOTA815Zofia, Stanisław, Józef Baran.
NIEDZIELA
730W int. Danuty i Jana w 50 rocz. ślubu z podz. i prośbą z int. dzieci.

1000
Zdzisława, Władysław Tynka w rocz. śmierci Władysława † Genowefa, Sylwester, Leopold Wojas w rocz. śmierci Genowefy.
1330Jan, Helena Wójcik w 7 rocz. śmierci Heleny.

Poza parafią sprawowane są Msze św. greg. za śp. Janusza Kosteckiego i Józefa Bóla oraz 9 Mszy św. za zmarłą śp. Stanisławę Piotrowicz z int.:

Kuzynki Kazimiery Skoczek Weroniki i Mirosława Gazdów z rodziną. Karoliny i Wojciecha Cichoń Sąsiadki Kingi1. Sąsiada Marcina 2. Stefanii i Jana Nowaków 3. Janiny i Ryszarda Kluba 4. Adama Nowaka z rodziną 5. Bogusławy i Krzysztofa Kociołków

Msze św. greg. sprawowane poza parafią październik

+ Janusz Kostecki

 1. Anny Kosteckiej z Bochni

 2. Zbigniewa Kosteckiego z rodziną z Bochni

 3. Roberta Kosteckiego z rodziną z Nowego Wiśnicza

 4. Koleżanek i kolegów z pracy z Myślenic

 5. Kolegów Pawła z Damienic

 6. Jak wyżej

 7. Tomasza i Małgorzaty Skowronków z Marszowic

 8. Koleżanek i kolegów ze SORU

 9. Koleżanki Beaty Łaciak-Nawrot z rodz.

 10. Kolegów i koleżanek z Technikum Rolniczego z wychowawczynią

 11. Kuzyna Tomka z rodziną

 12. Rodziny Basińskich

 13. Kuzyna Andrzeja z rodziną

 14. Małgorzaty i Marcina Legutko z Niegowici

 15. Przemka Jawienia z rodziną

 16. Stanisława Maciuszka z rodziną

 17. Rodziny Wróblów z Gdowa

 18. Rafała Wełny z rodziną

 19. Andrzeja Jeziorka ze Stradomki

 20. Kolegów i koleżanek z gimnazjum syna Bartosza

 21. Rodziny Chmielków

 22. Alicji i Bogdana Maciuszek

 23. Magdaleny Rudzkiej z rodziną

 24. Koleżanek i kolegów żony z LO

 25. Najbliższych sąsiadów

 26. Jak wyżej

 27. Doroty Olipra z rodziną

 28. Koleżanek i kolegów z klasy Ani z II LO w Bochni

 29. Szczepana Stopy z rodziną

 30. Pracowników Betoniarni z Marszowic

+ Józef Ból

 1. Władysławy Cybura

 2. Danuty i Łukasza Cybura

 3. Ewy i Rafała Gastoł

 4. Rodziny Michniaków z Czyżyczki

 5. Sąsiadów Bielaków

 6. Haliny i Wojciecha Michniaków z Buczyny

 7. Rodziny Grzesików z Wieliczki

 8. Sąsiadów Stano

 9. Sąsiadów Michniaków

 10. Marii Ratajczak i Gosi z rodziną

 11. Teresy Mętel

 12. Alicji i Jana Sala z rodziną

 13. Rodziny Jeziorków

 14. Rodziny Migdałów

 15. Rodziny Gutów

 16. Rodziny Bólów z Sobolowa

 17. Rodziny Woźniaków z Sobolowa

 18. Stanisławy Ujejskiej z rodziną

 19. Marii i Bronisława Kuchno

 20. Anny i Jana Ptak z Dobczyc

 21. Rodziny Bartyzelów i Pani Tynkowej

 22. Rodziny Bałutów z Rajbrotu

 23. Wandy Maciuszek

 24. Chrześnicy Danuty z rodziną

 25. Janiny Flasza z rodziną

 26. Anny Wilinberg z rodziną

 27. Piotra Bałuta z rodziną

 28. Tomasza Bałuta z rodziną

 29. Kazimierza Bóla z rodziną

 30. Edyty Węglarz

Dziękuję za zamówione intencje i złożone ofiary. Bóg zapłać!

Poza parafią sprawowane są Msze św. greg. za śp. Janusza Kosteckiego.

W ostatni piątek w wieku 58 lat Pan Bóg powołał do siebie Marka Zagóla z Nieszkowic. Jego pogrzeb odbędzie się jutro. Msza św. pogrzebowa o godz. 1500 a pół godziny wcześniej różaniec.

Polećmy teraz jego nieśmiertelną dusze Miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu a nasz Panie …

Poza parafią sprawowane są Msze św. greg. za śp. Janusza Kosteckiego

.

Msze św. gregoriańskie za zmarłego śp. Janusza Kosteckiego z int.:

październik

 1. Anny Kosteckiej z Bochni
 2. Zbigniewa Kosteckiego z rodziną z Bochni
 3. Roberta Kosteckiego z rodziną z Nowego Wiśnicza
 4. Koleżanek i kolegów z pracy z Myślenic
 5. Kolegów Pawła z Damienic
 6. Jak wyżej
 7. Tomasza i Małgorzaty Skowronków z Marszowic
 8. Koleżanek i kolegów ze SORU
 9. Koleżanki Beaty Łaciak-Nawrot z rodziną
 10. Kolegów i koleżanek z Technikum Rolniczego z wychowawczynią
 11. Kuzyna Tomka z rodziną
 12. Rodziny Basińskich
 13. Kuzyna Andrzeja z rodziną
 14. Małgorzaty i Marcina Legutko z Niegowici
 15. Przemka Jawienia z rodziną
 16. Stanisława Maciuszka z rodziną
 17. Rodziny Wróblów z Gdowa
 18. Rafała Wełny z rodziną
 19. Andrzeja Jeziorka ze Stradomki
 20. Kolegów i koleżanek z gimnazjum syna Bartosza
 21. Rodziny Chmielków
 22. Alicji i Bogdana Maciuszek
 23. Magdaleny Rudzkiej z rodziną
 24. Koleżanek i kolegów żony z LO
 25. Najbliższych sąsiadów
 26. Jak wyżej
 27. Doroty Olipra z rodziną
 28. Koleżanek i kolegów z klasy Ani z II LO w Bochni
 29. Szczepana Stopy z rodziną
 30. Pracowników Betoniarni z Marszowic

Dziękuję za zamówione intencje i złożone ofiary. Bóg zapłać!

Poza parafią sprawowane są Msze św. greg. za śp. Janusza Kosteckiego.

Dziękuję za zamówione intencje i złożone ofiary. Bóg zapłać!

W ostatnim tygodniu odbył się pogrzeb zmarłego śp. Janusza Kosteckiego z Nieszkowic Małych. Od jutrzejszego dnia poza parafią będą za niego sprawowane Msze św. gregoriańskie. Jego nieśmiertelną duszę polećmy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu a nasz Panie …

Dziękuję za zamówione intencje i złożone ofiary. Bóg zapłać!

Msze gregoriańskie za śp. Janusza Kosteckiego sprawowane poza parafią z int.:

 1. Rodziny Koniecznych z Nieznanowic
 2. Anny i Janusza Gęślak
 3. Joanny i Bogdana Gęślak
 4. Patrycji Orzechowskiej
 5. Doroty i Jana Orzechowskich
 6. Zofii Klejdysz
 7. Jadwigi Bartosik
 8. Rodziny Kowalów z Pogwizdowa
 9. Jak wyżej
 10. Kuzynki Kasi
 11. Danuty Chojnackiej
 12. Rodziny Strojnych z Marszowic
 13. Marii Obruśnik z Marszowic
 14. Ciotki z Marszowic
 15. Kolegów i koleżanek wraz z wychowawczyniami ze Sz. Pod. z Nieszkowic
 16. Anety Turakiewicz z rodziną
 17. Rodziny Konefałów
 18. Koleżanek i kolegów syna Bartka z Liceum
 19. Małgorzaty i Marka Sewiołło z Marszowic
 20. Rodziny Jajkowiczów z Marszowic
 21. Marysi i Adama Musiał z Marszowic
 22. Krystyny i Marcina Musiał z Marszowic
 23. Rodziny Bartosików z Łodzi
 24. Joli Jewuła z rodziną
 25. Władysławy i Władysława Klimków z rodziną
 26. Koleżanki i kolegów z pracy
 27. Jak wyżej
 28. Pracowników Collegium Medicum UJ
 29. Sąsiada Łukasza Madeja z rodziną
 30. Grzegorza Brzykcy z rodziną

Dziękuję za zamówione intencje i złożone ofiary. Bóg zapłać!Facebook