STOWARZYSZENIA I RUCHY W PARAFII

Stowarzyszenie Przyjaciół Scholi w Gierczycach

celem Stowarzyszenia jest wspieranie Parafialnej Scholi ,pomoc w organizowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży służącym rozwojowi talentów oraz wspólnej zabawy , integrowaniu lokalnej społeczności.


jest to stowarzyszenie zwykłe, zarejestrowane w:
Starosta Powiatu Bocheńskiego – Rejestr Stowarzyszeń
zarejestrowane dnia 21.04.2107
 
 

Konto stowarzyszenia:
57 1050 1445 1000 0090 3122 9124
ING Bank Śląski SA O. w Krakowie

 
===================================================

Róże różańcowe

 

Facebook