HISTORIA PARAFII

 Historia Parafii Gierczyce
 Czas powstania parafii
 Parafia Gierczyce została powołana kanonicznie do istnienia (erygowana) 6 grudnia 1980 r. przez Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej, Księdza Biskupa dr Jerzego Ablewicza, jako wydzielona z parafii Chełm nad Rabą. Parafię Gierczyce poprzedzał tak zwany „Rektorat”od 1976 r. z którego powstała parafia. W skład terytorium parafii wchodzą
 3 wioski: Dąbrowica, Gierczyce i Nieszkowice Małe. Gierczyce dzielą się na dwie części: Gierczyce i Czyżyczka.

 Położenie i ukształtowanie geograficzne parafii
 Parafia położona jest na Pogórzu Karpackim, w rejonie Krakowsko-Bocheńskim, na Wschód od Krakowa – przed Łapczycą i Bochnią. Od Północy sąsiaduje z Chełmem, od Wschodu z Łapczycą, od Południowego-Wschodu z Pogwizdowem i Wiśniczem; od Południa z Sobolowem, od Zachodu z Książnicami(część parafii Łężkowice) i Gdowem. Pod względem ukształtowania poziomego teren parafii Gierczyce jest urozmaicony. Od pagórkowatego ze Wschodu i Południa przechodzi w równinny w kierunku Raby – Zachodni.

 Dane Historyczne
 Historia rejonu Parafii, zgodnie z najstarszymi zapiskami kronikarskimi Jana Długosza i „Kroniką Parafii Chełm” poszczególne wioski parafii Gierczyce są wzmiankowane: 1/ Nieszkowice Małe – wioska wzmiankowana w zapiskach historycznych od 1170 r. Właściciel Bochni i okolicy – Paweł Mikora pisemnym dokumentem z tegoż roku (1170) Zakonowi Bożogrobcom (Stróże Bożego Grobu) z siedzibą w Miechowie – przekazuje w darze : Chełm nad Rabą wraz z drewnianym kościołem, Targowisko i Nieszkowice Małe. Jan Długosz wzmiankuje wieś Nieszkowice Małe w kronikach od 1198 r. Nieszkowice Małe kiedyś, co stwierdza Jan Długosz, stanowiły dwie wioski: a/Nieszkowice Małe (Nyeschkowycze Minor – nazwa łacińska) to żydowski folwark, który przetrwał prawie do I wojny światowej. Prócz folwarku były gospodarstwa kilku zamożnych chłopów (kmieci). Odpowiednikiem tej wioski w dzisiejszych Nieszkowicach Małych jest przysiółek „Mała Wieś”. b/ Nieszkowice Wielkie (Nyeschkowycze Maior) stanowimy posiadłości bogatych chłopów i zagrodników. Odpowiednikiem tej wioski w dzisiejszych Nieszkowicach Małych jest przysiółek „Wielka Wieś”. Dzisiaj zamieszkują wioskę małorolni gospodarze, w znacznej mierze pracujący w Bochni i Krakowie. Szkołę Podstawową Nieszkowice posiadają od 1906 r. W 2007 roku Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych otrzymał Patrona Jana Pawła II. Wieś posiada elektryczność i od 1984 r. gaz. W centrum wioski jest Dom Ludowy.
 2/ Gierczyce – wieś wzmiankowana od 1336 r. Tworzyły ją nieliczne gospodarstwa kmieci i folwark Pański. Właścicielem folwarku był Gustaw Hinzinger , Żyd z pochodzenia, notariusz w Tarnobrzegu. W latach 1900 – 1902 dokonywał parcelacji folwarku na rzecz miejscowych chłopów, czy pracowników folwarcznych. Mały już dwór z dawnego folwarku w Gierczycach nabył po roku 1910 Antoni Górski z Krakowa (1862-1928) – naukowiec i społecznik, prawnik, twórca prawa handlowego w Polsce, ekonomista, profesor hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Profesor i Rektor uczelni „Wolnej Wszechnicy” w Warszawie . W 1907 r. poseł na Sejm w Galicji. Dziedzic Górski dalej parcelował dwór. Sprzedawał, czy dawał ziemię za pracę bezrolnym i bezdomnym chłopom. W 1923 r. mały dworek wraz z domem zbudowanym z kamienia i gliny ok. 1880 r. od A.Górskiego nabywa Józef Gajek z Gierczyc. Ten dzieli posiadłość między dwóch synów : Czesław Gajek (najstarszy) otrzymał dworski dom i przylegającą parcelę o obszarze 0,84 ha. Resztę gruntu otrzymał najmłodszy – Marian Gajek. Czesław Gajek, w lutym 1972 r. odsprzedał dworski dom i posiadłość gruntową 0,84 ha na cele kultowe, pod przyszłą placówkę duszpasterską w Gierczycach. Ks. Antoni Tworek, proboszcz w Chełmie, za zgodą Kurii Diecezjalnej, przerabia wraz z ludźmi dotychczasowy dom dworski o wymiarach 22x10 m na kaplicę. Dom dworski stał się „domem Bożym” służąc jako kościół w Gierczycach przez lata od 1972 do 2008. Kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej została poświęcona 15 września 1972 r. przy pierwszym odpuście parafialnym. Od 1976 r. w Gierczycach jest już odrębna placówka duszpasterska „Rektorat” a od 6 grudnia 1980 r. samodzielna parafia Rzymsko-katolicka. Pierwszym proboszczem był ks. Kazimierz Górka. Wybudował razem z parafianami plebanię. W latach 1982-1989 proboszczem był ks. Stanisław Łabędź, który wykończył plebanię, założył cmentarz parafialny oraz gromadził materiały do budowy nowego kościoła. Od 1989 roku proboszczem był ks. Stanisław Pilch, który przy pomocy Bożej i ludzkiej oddał do użytku nowy kościół w roku 2008.

 Ołtarz- Obraz
 Ołtarz w kaplicy był neobarokowy, drewniany, wykonany przez prywatnego artystę w Krakowie ok. 1905-1907.
 Obraz Matki Bożej Bolesnej – 7 boleści, malowany na płótnie ok.1905-1906 r. w Krakowie. Artysta nie znany. Zarówno obraz jak ołtarz jest prywatna fundacją rodziny Franciszka Gajka i Czesława Pagacza z Siedlca Górnego (parafia Chełm) do kościoła w Chełmie na uproszenie zachowania przy życiu potomstwa. Wszystkie dzieci umierały w tej rodzinie w dzieciństwie. Bóg nagrodził fundację, bo ostatnie dzieci tej rodziny zachowały się przy życiu.
 Ołtarz wraz z obrazem przebywał w kościele w Chełmie. Usunięty podczas remontu kościoła w 1947 r. W 1972 r. , w lutym, ks. Antoni Tworek ofiarował ołtarz do kaplicy w Gierczycach. Ołtarz został odnowiony w 1972 r. przez konserwatora Zbigniewa Kowalskiego z Krakowa. Natomiast obraz odnawia i konserwuje też w 1972 r. malarz Lenczowski ze Starego Sącza.
 Dzwony zostały sprawione w latach 1975-1976. Wykonał je Jan Felczyński w Przemyślu. Imiona dzwonów : Matka Boża Bolesna (największy ok. 500 kg); św. Józef (ok.200 kg) i św. Antoni (ok. 80 kg).

Plebania murowana , wykonana w stanie surowym w 1979 r. i w 1983 r. wykończona.


 Cmentarz parafialny otworzony w czerwcu 1985 r.
 Jan Długosz wzmiankuje : Chełm od 1170 r. ; Łapczycę i Kolanów od 1125 r.; Bochnię od 1198 r.; Łężkowice od 1242 r.; Sobolów od 1262 r.; Pogwizdów od 1335 r.; Siedlec od 1388 r.

 Nowy Kościół
 Ks. Proboszcz Stanisław Łabędź widząc coraz gorszy stan budynku kaplicy rozpoczął starania o budowę nowego kościoła. W niełatwych czasach zaczęto gromadzić materiał budowlany. W czerwcu 1989 roku nastąpiła zmiana proboszcza. W dalszym ciągu przygotowywano się do budowy nowej świątyni poprzez przygotowanie działki w pobliżu plebanii, najlepszej pod względem geologicznym. 18 sierpnia 2002 r. papież Jan Paweł II poświęcił na krakowskich Błoniach kamień węgielny do nowego kościoła. Budowę rozpoczęto w maju 2003 roku.
 Kościół projektował mgr inż. Jerzy Skórka; budową kierował mgr inż. Wiesław Wójcik, nadzorował budowę mgr inż. Jacek Kuźniewski. Dzięki błogosławieństwu Bożemu i pomocy parafian oraz wielu życzliwych ludzi i instytucji szybko wzrastały mury kościoła. J.E Ks.dr bp Wiktor Skworc wmurował kamień węgielny w lipcu 2004 r. W roku 2008 po otrzymaniu urzędowego odbioru odprawiono w nowym kościele pierwszą uroczystość odpustową ku czci Patronki Parafii Matki Bożej Bolesnej. Uroczystości przewodniczył J.E.Ks. dr bp Władysław Bobowski. W dalszym ciągu trwają prace przy upiększeniu wnętrza kościoła oraz jego zewnętrznego otoczenia.
11 września 2016 roku konsekrował świątynie biskup Andrzej Jeż.W niedzielę symbolicznie zwieńczył ją biskup. Namaścił on ołtarz olejem krzyżma , co symbolizuje oddanie świątyni Bogu.

W mensie ołtarzowej kościoła umieszczono relikwie bł. Karoliny Kózkówny.
 W roku 2018 24 lipca odszedł do wieczności ks. kanonik Stanisław Pilch. Na uroczystości pogrzebowej 27 lipca żegnało go 180 kapłanów i parafianie spoczął na cmentarzu parafialnym.
Decyzją bp Andrzeja Jeż. Dnia 12 sierpnia  nowym proboszczem został ks. Bogdan Florek. W imieniu biskupa ogłosił ten fakt ks. dziekan Jan Nowakowski . Mszę Świętą koncelebrował tymczasowy proboszcz ks. Stanisław Jachym.
W niedzielę odpustową 9 września 2018 odbyła się uroczysta Msza Święta jubileuszowa 60 lecia kapłaństwa ks. kanonika Antoniego Tworka.
Aktualnie w parafii posługuje także ks. prof. Józef Łach .
 

 

Projektant kościoła – mgr inż.architekt Jerzy Skórka zam. 33-121 Bogumiłowice
Przygotowująca projekt do zatwierdzenia – sprawdzająca –
Sz. P.
mgr inż.arch. Agnieszka Jaderny-Gawron zam. Tarnów

Konstruktor –
Sz. P.mgr inż. Tomasz Janicki ,
zam. 33-100 Tarnów,
ul Weterplatte 12/15
Inspektor nadzoru – mgr inż. Jacek Kuźniewski , zam. 30-348 Kraków, ul. Grota Roweckiego 47/17
Kierownik budowy –
Sz. P. mgr inż. Wiesław Wójcik,
zam. 39-200 Dębica ,
Zawada 275
Wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlane „Nowa” Wiesław Wójcik – Pustynia k. Dębicy wraz z miejscowymi parafianami
Badania geotechniczne –
Sz. P.
mgr Stanisław Klich,
31-518 Kraków
ul. Brodowicza 5a /36
Projekt Instalacji elektrycznych –
Sz. P. inż. Jerzy Florek
33-101 Tarnów
ul. Grota Roweckiego 72
Projekt instalacji wewnętrznych wod-kan. I gazowych –
Sz. P. mgr inż. Anna Krajewska
33-131 Łęg Tarnowski
ul. Tarnowska 142
Projekt Instalacji ogrzewania –
Sz. P. mgr inż. Stanisława Jeż
33-100 Tarnów
oś. Zielone 1/155

Projekt zatwierdzony przez Kurię Diecezjalną 23.06.1997 r. podpisany ks. bp Józef Gucwa
Pozwolenie na budowę wydano dnia 30.12.2002 r. przez Starostę Powiatu Bocheńskiego Ludwika Węgrzyna, podpisane przez
Sz. P.
mgr inż. Małgorzatę Dąbrowską –Zysek
Rozpoczęcie budowy – odwodnienie terenu – 12 czerwiec 2003 r.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
W 2004 roku od narodzin Chrystusa, w 26 roku pontyfikatu Papieża
Jana Pawła II, w 6 roku rządów diecezją tarnowską biskupa Wiktora Skworca poświęcamy Bogu nowo budowaną świątynię w parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gierczycach. Inicjatywę budowy podjął w roku 1988 ówczesny proboszcz parafii ks. kan. Stanisław Łabędź. Po akceptacji komisji Kurii Tarnowskiej i ks. Biskupa Tarnowskiego Jerzego Ablewicza podjęto starania o zezwolenie na budowę u władz państwowych. Równocześnie rozpoczęto gromadzenie materiałów budowlanych. Dalsze prace przygotowawcze podjął w roku 1989 ks. prob. Stanisław Pilch. Badania geotechniczne 2 działek budowlanych wykonał mgr Stanisław Klich z Krakowa. Projekt wstępny kościoła opracował dla korzystniejszej geotechnicznie działki mgr inż. architekt Jerzy Skórka z Bogumiłowic. Projekt został zatwierdzony przez bpa Józefa Gucwę , przewodniczącego Komisji Budowlanej Kurii Tarnowskiej 23 czerwca 1997 r. Projekt przygotowała do zatwierdzenia przez władze państwowe mgr inż.arch. Agnieszka Jaderny-Gawron z Tarnowa. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu działki 185/1 ustalił Urząd Gminy Bochnia. Pozwolenie na budowę wydało Starostwo Powiatu Bocheńskiego dnia 30 grudnia 2002 r. Projekt konstrukcyjny wykonał i nadzór autorski sprawuje mgr inż. Tomasz Janicki z Tarnowa. Inspektorem nadzoru jest mgr inż. Jacek Kuźniewski z Krakowa. Budowę rozpoczęto 12 czerwca 2003 r. Kierownikiem budowy jest mgr inż. Wiesław Wójcik z Zawady. Wykonawcą budowy jest Przedsiębiorstwo Budowlane „Nowa” Wiesław Wójcik z Pustyni k.Dębicy oraz miejscowi parafianie. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc wmurował kamień węgielny przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych 11 lipca 2004 r. , w dzień św. Benedykta patrona Europy, w roku wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Bogu niech będą dzięki za wszelkie łaski , Patronce Parafii Matce Bożej Bolesnej za opiekę nad budową, ludziom za włożony trud i wysiłek.
Dokument ten potwierdzają :
Biskup Tarnowski Wiktor Skworc

Dziekan Dekanatu Bochnia Zachód ks. Jan Nowakowski

Proboszcz Parafii Gierczyce ks. Stanisław Pilch

Facebook