ŻYCZENIA WIELKANOCNE

O, zaiste błogosławiona noc, jedna,

która był godna poznać czas i godzinę

zmartwychwstania Chrystusa.

(Exultet)

Drodzy Parafianie!

Życzę Wam, by spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem, dodawało Wam sił i odwagi oraz było źródłem przemiany tego co złe w dobre, byle jakie w jakość. Niech Wielkanoc przyniesie zmartwychwstanie do każdego obszaru Waszego życia, a szczególnie tam, gdzie najbardziej potrzebujecie obecności Jezusa. Ks. Proboszcz