OGŁOSZENIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – Uroczystość Wszystkich Świętych

Jest tylko jeden smutek świata: ten, że nie jesteśmy świętymi”. Leon Bloy.

  1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Bardzo serdecznie zapraszam na Mszę św. o godz. 1300 podczas której będzie wygłoszone okolicznościowe kazanie. O godz. 1400 na cmentarzu będzie różaniec za zmarłych.
  2. Jutro przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 700 popołudniu o godz. 1700. O godz. 1630 różaniec wraz z wypominkami.
  3. Od dzisiejszego dnia możemy nieść pomoc naszym bliskim zmarłym przez zyskiwane i ofiarowywane w ich intencji odpusty. Dzisiaj od południa i jutro przez cały dzień, taki zupełny odpust możemy zyskać pod zwykłymi warunkami poprzez nawiedzenie naszego parafialnego kościoła. Ponadto wypełniając określone warunki, od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza i odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego to:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.

2. Być w stanie łaski uświęcającej.

3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.

Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz dowolną modlitwę w intencjach bliskich sercu Ojca Świętego.

  1. Wypominki wraz z modlitwą różańcową za zmarłych będą codziennie o godz. 1630 za wyjątkiem soboty gdzie będą o godz. 730. Serdecznie zapraszam na tę modlitwę za naszych bliskich zamarłych.
  2. Bardzo serdecznie dziękuję rodzinie Państwa Ratajczaków za pomysł, ufundowanie i wykonanie tej pięknej listopadowej dekoracji znajdującej się przed ołtarzem. Bóg zapłać!