II Edycja memoriału im ks. Stanisława Pilcha

Turniej odbędzie się dnia 14 sierpnia (w piątek) bieżącego roku na boisku pod kościołem w Gierczycach. Trwałby on mniej więcej od godziny 14 00 do około godziny 20 00. W turnieju mogą brać udział osoby z rocznika 2006 i młodsze. Jeżeli chodzi o wpisowe wyniosłoby ono 5 zł. Jeżeli ktoś chciałby zgłosić swoje dziecko do turnieju to proszę o kontakt na messengerze z Mikołajem Ruchałowskim albo proszę dzwonić pod numer 785338919. Lista osób chętnych zostanie zamknięta dnia 8 sierpnia także należy kontaktować się w tej sprawie do dnia 7 sierpnia. Środki szczególnej ostrożności zostaną zachowane, proszę o wzięcie maseczek.

dekret biskupa

Tarnów, 29 maja 2020 roku

Nasz znak: OC – 2/40/20

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego dotyczące uczestnictwa wiernych we Mszach św. i nabożeństwach

W związku z decyzją władz państwowych o zniesieniu limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, serdecznie zapraszam wszystkich do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. W czasie, gdy boleśnie doświadczamy skutków pandemii, odpowiedzmy na zaproszenie Jezusa, który mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Jednocześnie gorąco proszę duszpasterzy, aby dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami bezpiecznymi dla wiernych.

Ponadto z dniem 1 czerwca br. odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

  • osób w podeszłym wieku
  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)
  • osób, które czują obawę przed zarażeniem COVID-19

Znoszę również wszelkie ograniczenia dotyczące celebrowania chrztów, pogrzebów, Mszy św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych oraz ograniczenia dotyczące posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Zachęcam do modlitwy o ustanie pandemii szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Ks. dr hab. Robert Kantor

KANCLERZ KURII

Facebook