Wizytacja duszpasterska 2016/2017

 Jasełka 2017

p1090537 p1090538 p1090539 p1090540 p1090541 p1090542 p1090543 p1090544 p1090546 p1090547 p1090548

Wt.03.I.g.18.00

Gierczyce od p. Kuchnik G.160 do p.Dziuba G.216 (9)

Ogar, Szostak

Śr.04.I.g.17.45

Giercz. od p. Kuchnik G.129 do p.Złomańczuk (10)

Kałuża,Michalczyk

Czw.05.I.g.17.45

Gierczy. odWilkoński , ( w kierunku CPN) Moskal(12)

Matus , Sroka

Pt. 06.I. g.15.00

Giercz. od Maciuszek G,127,Miśkowicz 141, Ćwiąkała, do Kachniarz (17)

Kukla H. Matus K.

Sobota 07.I.g.11.00

Gierczyce od p.Kozub G.70 do Włodarczyk 37 i od Strach Jan do Dziuba Stanisław G.77 (23)

Kukla A. Jawień

Ni. 08.I. g.15.00

Gierczyce od p. Golański do Zastawniak (17)

Migdał, Skowronek

Wtorek 10.I.

g.17.45

Gierczyce od p. Gajek G.17.00 do Gajek G.126 (10)

Flasza, Zgórski

Środa 11.I.

g.18.00

Gierczyce od p. Migdał G.147 do Piekarczyk G.

i od Gumuliński do Fila Piotr (8)

Palczewski ,Kałuża

Czwartek 12.I.

g.17.45

Nieszkowice M. od Wilkosz do Kowalski 25a (12)

Mordarski , Matus A

Piątek 13.I.g.18.00

Nieszkowice od Zagól nr 36 do Kostuch nr 24 (9)

Ogar, Michalczyk

Sob14.I.g.11.00

Nieszkowice M. od Gut do Ból nr 4 i od Jeziorek do Chwastek nr 71 (26)

Matus K., Migdał

Niedz. 15.I.g.15.00

Nieszkowice M. od Samek nr 119 do Kostecki Janusz (17)

Kukla H., Mordarski

Wt. 17.I.g.17.45

Nieszkowice M. od Grądalska N.61 do Mastek (8)

Szostak, Zagórski

Środa 18.I. g.18.00

Nieszkowice M. od Ryś do Fortuna (8)

Flasza, Palczewski

Czwartek 19.I.

g.17.45

Nieszkowice M. od Migdał N.35 do Kufta nr 107 (15)

Skowronek

Jawień

Piątek 20.I.

g.18.00

Nieszkowice M. od Sądel nr 56 do Szczurek nr 110 (8)

Kukla A., Sroka

Sobota 21.I.g.11.00

Nieszkowice M. od Migdał nr 94 do Cefal (7)

Kukla H., Matus A.

Sobota 21.I. g.13.15

Dąbrowica od p. Broszkiewicz D.40 do Durak(24)

Jawień, Matus

Niedziela 22.I.g.15.00

Dąbrowica od p.Flasza D.80 do Pilch D. 17 (20)

Kukla A. Mordarski

Wtor.24.I.g. 17.45

Dąbrowica p. Flasza nr 18 do Rachwalski nr 54 (12)

Migdał, Skowronek

Środa 25.I.g.18.00

Dąbrowica od p. Kuchno nr 37 do Tynka nr 21 (8)

Szostak, Ogar

Czwart.26.I.g.17.45

Dąbrowica od p. Kostecki nr Dzieża (10)

Kałuża, Zagórski

Piątek 27.I.g18.00

Czyżyczka od p. Michniak G.105 do Kuchno G.97 (10)

Flasza,Palczewski

Sobota 28.I.g.11.00

Czyżyczka od p. Jeziorek G.44 do Wojcieszek (20)

Michalczyk,Kałuża

Niedz.29.I.g.15.00

Czyżyczka od p. Linca do p.Gacek (14)

Matus A. Ogar

W miarę możliwości niech zgromadzi się cała Rodzina. Dzieci i młodzież przygotują zeszyty z religii. Wodę święconą można pobrać u ministrantów. Temat kolędy: Idźcie i głoście Ewangelię.; Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej, V Synod Diecezji odpowiedzialność za Róże Różańcowe; Rycerstwo Niepokalanej.

****************************************************************************************************************************************************

KONSEKRACJA

11 września 2016 roku konsekrował naszą świątynie biskup Andrzej Jeż. Jej budowa rozpoczęła się 13 lat temu, a w niedzielę symbolicznie zwieńczył ją biskup. Namaścił on ołtarz olejem krzyżma , co symbolizuje oddanie świątyni Bogu.

W mensie ołtarzowej naszego kościoła umieszczono relikwie bł. Karoliny Kózkówny.

Podziękowania dla wszystkich kapłanów, którzy przyczynili się do powstania naszej parafii i wszystkim parafianom za ofiarną pracę i wsparcie materialne oraz modlitwę.

KAZANIE KS. BISKUPA ANDRZEJA JEŻA

« 1 z 8 »
Błogosławiona Karolina Kózkówna

Urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci. Pięć dni później otrzymała chrzest w kościele parafialnym w Radłowie. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli.

Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy, także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem uczęszczała jeszcze na tzw. naukę dopełniającą trzy razy w tygodniu. Uczyła się chętnie i bardzo dobrze, z religii otrzymywała zawsze wzorowe

Duży wpływ na duchowy rozwój Karoliny miał jej wuj, Franciszek Borzęcki, bardzo religijny i zaangażowany w działalność apostolską i społeczną. Karolina pomagała mu w prowadzeniu świetlicy i biblioteki, do której przychodziły często osoby dorosłe i młodzież. Prowadzono tam kształcące rozmowy, śpiewano pieśni religijne i patriotyczne, deklamowano utwory wieszczów.
 Karolina była urodzoną katechetką. Nie poprzestawała na tym, że poznała jakąś prawdę wiary lub usłyszała ważne słowo; zawsze spieszyła, by przekazać je innym. Katechizowała swoje rodzeństwo i okoliczne dzieci, śpiewała z nimi pieśni religijne, odmawiała różaniec i zachęcała do życia wg Bożych przykazań. Wrażliwa na potrzeby bliźnich, chętnie zajmowała się chorymi i starszymi. Odwiedzała ich, oddając im różne posługi i czytając pisma religijne. Przygotowywała w razie potrzeby na przyjęcie Wiatyku.

Zginęła w wieku zaledwie 17 lat, na początku I wojny światowej, 
18 listopada 1914 roku. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Po kilku dniach, 4 grudnia 1914 r., w pobliskim lesie znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Tragedia jej śmierci nie miała ludzkich świadków. Pogrzeb Karoliny był wielką manifestacją okolicznej ludności, która z wielkim przekonaniem mówiła, że uczestniczy w pogrzebie męczennicy. Pochowano ją w parafialnym kościele we wsi Zabawa. W 1987 r. papież Jan Paweł II w Tarnowie beatyfikował Karolinę. Stała się patronką Ruchu Czystych Serc. Jest patronką diecezji rzeszowskiej, a także Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W ikonografii Błogosławiona przedstawiana jest z palmą w ręce.

 

Facebook