Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

Schola z parafii Gierczyce składa serdeczne podziękowania dla wszystkich Parafian, którzy okazali serce i wsparli naszą inicjatywę zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego, za życzliwość i ofiarność w datkach.

Życzymy wszystkim Parafianom wielu Łask Bożych.

BÓG ZAPŁAĆ

Festyn w Gierczycach 25-26. czerwca

26 czerwca w niedzielę – piknik rodzinny!

« z 4 »

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liège. W 1252 r. Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia

« z 4 »
Facebook