poświęcenie pojazdów 2019

W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, w niedzielę 28 lipca, podczas Mszy św. prosiliśmy Pana Boga o łaski i błogosławieństwo dla kierowców oraz wszystkich użytkowników dróg. W tym dniu po każdym nabożeństwie ks. Proboszcz poświęcał pojazdy mechaniczne na przykościelnym parkingu.

« 1 z 2 »