Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

POTĘGA MSZY ŚWIĘTEJ

Ofiarowałam za pana

Mszę świętą

 

W brazylijskiej gazetce parafialnej „Nasza Pani z Fatimy” o. Stanisław SSCC, ze Zgromadzenia Serca Jezusowego, opowiada o pewnym zdarzeniu:

Było to w jednym z luksemburskich miast. Do sklepu mięsnego weszła starsza uboga kobieta i poprosiła o kawałek mięsa. Zaznaczyła jednak, ze nie ma pieniędzy. Obok niej stał, zupełnie tą prośbą nie poruszony, pracujący w sklepie strażnik. Rzeźnik drwiąco zapytał : – „Kawałeczek mięsa? A czym Pani zapłaci? Kobieta odpowiedziała – Pieniędzy nie mam, ale ofiaruję w Pana intencji Mszę świętą.

Obaj mężczyźni, dalecy od wiary, zaczęli podśmiewać się z niej. Rzeźnik odpowiedział: -Dobrze, proszę iść na Mszę świętą, a dam mięsa tyle, ile waży Msza święta. Kobieta wyszła zupełnie nie zrażona zachowaniem mężczyzn.

Wróciła po godzinie. Rzeźnik wziął od niej kartkę z napisem : Ofiarowałam za pana Mszę świętą. Położył tę kartkę na szali wagi, na drugiej umieścił kawałek kości. Waga ani drgnęła. Dołoży kawałek mięsa – znów okazało się, że lekka karteczka waży tyle, co kość i mięso. Zdenerwowany zbadał wagę – była ustawiona prawidłowo. Teraz już ze złością rzucił na wagę pokaźnych rozmiarów szynkę, ale strzałka nie drgnęła. Poruszony tym co zaszło, podarował kobiecie mięso i od tego zdarzenia czynił tak codziennie. Zrozumiał, ze Bóg w ten sposób przemówił do niego. Tego dnia nawrócił się.

Strażnik, który był świadkiem całego wydarzenia, także uwierzył. Do domu wrócił już odmieniony. Od tego czasu często, wiernie i z wielką pokorą uczestniczył we Mszy świętej.

Tym strażnikiem był mój ojciec, jestem jego synem – kapłanem. Moi bracia są również kapłanami. A ojciec przez całe życie mówił nam, byśmy ze skupieniem i wiarą celebrowali Mszę świętą.

 

Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,

lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Jan Paweł II

Schola z parafii Gierczyce składa serdeczne podziękowania dla wszystkich Parafian, którzy okazali serce i wsparli naszą inicjatywę zakupu nowego sprzętu nagłaśniającego, za życzliwość i ofiarność w datkach.

Życzymy wszystkim Parafianom wielu Łask Bożych.

BÓG ZAPŁAĆ

Festyn w Gierczycach 25-26. czerwca

26 czerwca w niedzielę – piknik rodzinny!

« 1 z 4 »

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

Tradycja Bożego Ciała sięga roku 1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek. Święta Julianna przekazała, że w trakcie objawień Jezus przykazał jej aby dołożyła wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji Liège. W 1252 r. Praktykowano ją już w całej Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił dla całego Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia

« 1 z 4 »

 

BIERZMOWANIE I MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO JP 2

Modlitwa do Ducha Świętego, którą od dzieciństwa,
codziennie odmawiał Jana Paweł II

Duchu Święty, proszę Cię

O dar mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich

doskonałości Bożych,

O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic

wiary świętej,

O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasad

ami tejże wiary,

O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady

i u Ciebie ją zawsze znajdował,

O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie

nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majest

atowi z synowska miłością,

O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który

Ciebie, o Boże obraża. Amen.

Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię- charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej, ściślej jednoczy nas z Chrystusem. Pomnaża w nas dary Ducha Świętego. Ale to od nas samych zależy czy jesteśmy w stanie odczuć to w jakikolwiek sposób. Zależy od naszego podejścia, z jakim przystępujemy sakrament bierzmowania. I czy znamy jego istotę.

 

!!!Coś dla bierzmowanych i odważnych!!!