15 obietnic różańcowych Maryi

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.
Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe. On ustalił nazwę “Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali różaniec, obiecuję szczególną opiekę.

2. Dla tych, którzy wytrwale odmawiali różaniec, zachowam pewne, zupełnie szczególne łaski.

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy występek i rozgromi herezje.

4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi miłość do Boga i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania Nieba.

5. Ci, którzy zawierzą Mi przez różaniec, nie zginą.

6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali Mój różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nieprzygotowani.

7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się Memu różańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła

8. Ci, którzy będą odmawiali różaniec, znajdą podczas swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej łaski oraz będą mieli udział w zasługach błogosławionych.

9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z pobożnością odmawiały różaniec.

10. Prawdziwe dzieci Mojego różańca będą się radować wielką chwałą w Niebie.

11. To, o co prosić będziecie przez Mój różaniec, otrzymacie.

12. Ci, którzy będą rozpowszechniać Mój różaniec, otrzymają ode Mnie pomoc w swych potrzebach.

13. Otrzymałam od Mego Syna zapewnienie, że czciciele Mego różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

14. Ci, którzy wiernie odmawiają Mój różaniec, są Moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami Mego Syna, Jezusa Chrystusa.

15. Nabożeństwo Mojego różańca jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.

PIERWSZE NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

« 1 z 3 »

PIERWSZA KOMUNIA 2018

« 1 z 18 »
Facebook