Zmarł śp. Ks. mgr Stanisław Pilch

W dniu 24 lipca 2018 roku zmarł śp. Ks. mgr Stanisław Pilch – proboszcz parafii Gierczyce. Wprowadzenie ciała śp. Ks. Stanisława do kościoła parafialnego w Gierczycach w czwartek (26 lipca) o godz. 15.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Gierczycach w piątek (27 lipca) o godz. 12.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. mgr Stanisław Pilch urodził się 20 stycznia 1954 roku w Dębicy. Pochodził z parafii pod wezwaniem św. Jadwigi w Dębicy. Egzamin dojrzałości złożył w Dębicy. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 24 maja 1979 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Rzezawa, Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Grybów i Bochnia – św. Jana Nepomucena. Od 1989 roku pełnił urząd proboszcza parafii Gierczyce. Ponadto sprawował obowiązki kapelana szpitala w Mielcu, referenta do spraw środków społecznego przekazu w rejonie gorlickim, dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Bochnia, a następnie w dekanacie Bochnia – Zachód, członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej oraz kapelana Tarnowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W grudniu 2017 roku został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Mielcu.

Ks. Marek Podgórski – notariusz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

PEŁNI ŻALU I SMUTKU INFORMUJEMY, ŻE W NOCY Z PONIEDZIAŁKU NA WTOREK ODSZEDŁ DO DOMU OJCA NASZ UKOCHANY PROBOSZCZ KS. STANISŁAW PILCH.

PROSIMY O MODLITWĘ ZA JEGO DUSZĘ ORAZ  OFIAROWANIE UDZIAŁU we Mszy Św. w jego intencji.

Zdjęcie użytkownika Schola z Gierczyc.
 Wszelkie sprawy i zapytania prosimy kierować do ks. Stanisława Jachym, proboszcza z parafii Sobolów, który został wyznaczony przez dziekana dekanatu na  bieżącego gospodarza naszej parafii.

Nabożeństwo Fatimskie – 13.06.2018

« 1 z 3 »

BOŻE CIAŁO

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym kościoła rzymskokatolickiego. Tak samo jak Wielkanoc, Boże Ciało jest świętem ruchomym. Nie przeszkadza to temu, że rok w rok wypada ono w czwartki. Od czego uzależniona jest data Bożego Ciała?

Tego dnia na ulice wiosek i miast wychodzą uroczyste procesje, które podczas swojego pochodu zatrzymują się przy czterech ołtarzach. Ich liczba związana jest z ilością ewangelistów, czyli św. Markiem, Janem, Łukaszem i Mateuszem. Przy ołtarzach wierni słuchają fragmentów Ewangelii. Po drodze dzieci sypią zebrane płatki kwiatów. Do Polski przybyło w XIV wieku za pośrednictwem krakowskiego biskupa Nankiera. Radosna tradycja świętowania ustanowienia sakramentu Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy jest żywa po dziś dzień.

« 1 z 13 »

Jednak Boże Ciało nie ma jednej wyznaczonej daty, która byłaby na stałe wpisana do kalendarzy. Corpus Christi jest świętem ruchomym, którego data uzależniona jest od tego, jak wypada Wielkanoc. A ta zawsze odbywa się w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Boże Ciało natomiast zawsze przypada 60 dni po Wielkiej Nocy i 10 dni po Zielonych Świątkach. Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa możemy się zatem spodziewać między 21 maja a 24 czerwca. Oznacza to również, że będzie to zawsze czwartek.

Czwartek jednak nie jest przypadkowy. Według Kościoła Rzymskokatolickiego to właśnie w ten dzień odbyła się Ostatnia Wieczerza, podczas której Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii.

Facebook