INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 17-23.09

INTENJE MSZALNE

17.09.018 – 23.09.2018.

 

Dzień

Godz.

Intencja

Poniedziałek

1800

Jan, Zofia, Małgorzata Zając w rocznicę śmierci Jana.

Wtorek

1800

Bolesław, Stefania Michalczyk i rodzice z obu stron.

Środa

1800

Dziękczynna za zbiory z int. mieszkańców Gierczyc.

Czwartek

630

Teresa Ikier z Sosnowca.

Piątek

1800

Stanisław, Jan, Andrzej Skowronek i rodzice.

Sobota

630

Piotr Ból w 22 rocz. śmierci

Niedziela

700

Anna, Franciszek Klesza.

1000

Stefania, Michał Chwastek, Amelia, Franciszek Migdał.

1330

Z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej wspólnoty parafialnej.

 

Poza parafią są odprawiane Msze św. za zmarłych śp.: ks. proboszcza Stanisława, Stefanię Michniak i Jana Gacek.

Poza parafią są odprawiane Msze św. za zmarłych śp.: ks. proboszcza Stanisława, Stefanię Michniak i Jana Gacek.

Intencje Mszy św. zamówione na pogrzebie śp. Ks. proboszcza Stanisława Pilch, które będzie odprawiał ks. prof. Józef Łach

+ ks. Stanisław Pilch z intencji:

 1. Rady sołeckiej z Grabiny
 2. Marii i Michała Polek z rodziną z Kopalin
 3. Przyjaciela Henryka Łach z córką Antoniną
 4. Pracowników przedszkola w Łapczycy
 5. Uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie
 6. Sołtysa, Rady sołeckiej i mieszkańców Pogwizdowa
 7. Rodziny Ziębów z Jasienia
 8. Pracowników Firmy Pogrzebowej „Nowak”
 9. Pracowników Firmy Pogrzebowej „Nowak”
 10. Rodziny Nowaków z Kielc
 11. Bronisławy Wszołek z parafii Rzezawa
 12. Rodziny Wojnickich z Rzezawy
 13. Sąsiadów z ul. Sucharskiego w Dębicy
 14. Sąsiadów z ul. Sucharskiego w Dębicy
 15. Kuzynki Wandy Przybyła z mężem i dziećmi
 16. Rodziny Durdów z Dębicy
 17. Rodziny Staniszów z Nowego Jorku
 18. Rodziny Wolskich z Zabrza
 19. Budowniczych Zenona i Stanisława z Dębicy
 20. Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Sobolowie.
 21. Ewy i Wiesława Wójcików z Dębicy
 22. Sołtysów parafii Sobolów
 23. Zarządu i pracowników przedsiębiorstwa budowlanego „Ekobudowa” Dębica
 24. Lucyny i Krzysztofa Sądel z Leszczyny
 25. Wójta Gminy Bochnia Marka Bzdeka
 26. Eweliny Makowskiej zastępcy Gminy Wójta Bochnia
 27. Rodziny z Tarnowa
 28. Pracowników przedszkola w Łapczycy
 29. Właścicieli Zakładu Szat Liturgicznych z Kierlikówki
 30. Członków chóru Adoramus

Parafian i ofiarodawców Mszy św. za zmarłego śp. Księdza Proboszcza zapraszam do modlitwy w naszym parafialnym kościele.

 

+ Stefania Michniak z intencji:

 1. członkiń XXI Róży św. Marty

 2. rodziny Michniaków

 3. koleżanek i kolegów z placu targowego w Brzesku

 4. koleżanek i kolegów z placu targowego w Brzesku

 5. rodziny Samków

 6. Anny i Pawła Kuklów

 7. Anny Świgost

 8. Elżbiety i Grzegorza Jaroszów

 9. Elżbiety Mazur z rodziną

 10. rodziny z Bochni

 11. rodzin Piotrowicz i Hejmo

 12. Renaty i Ryszarda Olszewskich z Kryspinowa

 13. chrześniaka Roberta z żoną

 14. rodziny Piotrowiczów

 15. Adama Jeziorka z rodziną

 16. Elżbiety Gazda

 17. rodziny Gawlików

 18. rodziny z Wiśnicza

 19. rodziny Włodarczyków

 20. rodzin Ból i Golonka

 21. sąsiadów Michalczyk i Wetula

 22. sąsiadów Michalczyk i Wetula

 23. Ryszarda Skowronka

 24. chrześniaka Krzysztofa

 25. rodziny Pilchów

26 – 29. uczestników pogrzebu

Rodzinę i ofiarodawców Mszy św. za zmarłą śp. Stefanię Michniak zapraszam do modlitwy w naszym parafialnym kościele.

.: Stefanię Michniak

Facebook