INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Październik intencja dla róż różańcowych

 • ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

INTENJE MSZALNE

22.10.018 – 28.10.2018.

Dzień

Godz.

Intencja

Poniedziałek

1700

Genowefa, Henryk Ból, Andrzej, Jan Skowronek.

Wtorek

1700

Stanisława, Jan Rachwalski.

Środa

1700

ks. Stanisław Pilch z int. Marzeny Prokop.

Czwartek

1700

Kazimierz Kostuch w 18 rocz. śmierci.

Piątek

1700

Jan Pagacz w 1 rocz. śmierci z int. żony.

Sobota

1300

Msza chrzcielna

1700

W intencji Ojczyzny, aby była wierna Bogu, krzyżowi i Kościołowi, oraz wypełniła Jasnogórskie śluby Narodu.

Niedziela

700

Walenty Hejmo, Maria, Jan Michniak.

1000

Edward, Tadeusz Flasza.

1330

Władysława, Jan Bacik w 20 rocz. śmierci Jana.

Poza parafią są odprawiane Msze św. za zmarłego śp.: ks. proboszcza Stanisława i śp. Bogdana Skowronek.

Poza parafią są odprawiane Msze św. za zmarłego śp.: ks. proboszcza Stanisława i od jutrzejszego dnia ks. prof. Józef Łach będzie sprawował Msze św. za zmarłego śp. Bogdana Skowronek.

Intencje Mszy św. zamówione na pogrzebie śp. Bogdana Skowronka, które będzie odprawiał ks. prof. Józef Łach

+ Bogdan Skowronek z intencji:

 1. Kolegów z Czyżyczki
 2. Kolegów z Czyżyczki
 3. Kolegów z Czyżyczki
 4. Kolegów z Czyżyczki
 5. Kolegów z Czyżyczki
 6. Kolegów z Czyżyczki
 7. Kolegów z Czyżyczki
 8. Kolegów z Czyżyczki
 9. Kolegów z Czyżyczki

10. Kolegów z Czyżyczki

11. Kolegów z Czyżyczki

12. Od uczestników pogrzebu

13. Od uczestników pogrzebu

14. Od uczestników pogrzebu

15. Od uczestników pogrzebu

16. Od uczestników pogrzebu

17. Od uczestników pogrzebu

18. Od uczestników pogrzebu

Rodzinę i ofiarodawców Mszy św. za zmarłego śp. Bogdana Skowronka zapraszam do modlitwy w naszym parafialnym kościele.

Intencje Mszy św. zamówione na pogrzebie śp. Ks. proboszcza Stanisława Pilch, które będzie odprawiał ks. prof. Józef Łach

+ ks. Stanisław Pilch z intencji:

 1. Rady sołeckiej z Grabiny
 2. Marii i Michała Polek z rodziną z Kopalin
 3. Przyjaciela Henryka Łach z córką Antoniną
 4. Pracowników przedszkola w Łapczycy
 5. Uczennic Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie
 6. Sołtysa, Rady sołeckiej i mieszkańców Pogwizdowa
 7. Rodziny Ziębów z Jasienia
 8. Pracowników Firmy Pogrzebowej „Nowak”
 9. Pracowników Firmy Pogrzebowej „Nowak”
 10. Rodziny Nowaków z Kielc
 11. Bronisławy Wszołek z parafii Rzezawa
 12. Rodziny Wojnickich z Rzezawy
 13. Sąsiadów z ul. Sucharskiego w Dębicy
 14. Sąsiadów z ul. Sucharskiego w Dębicy
 15. Kuzynki Wandy Przybyła z mężem i dziećmi
 16. Rodziny Durdów z Dębicy
 17. Rodziny Staniszów z Nowego Jorku
 18. Rodziny Wolskich z Zabrza
 19. Budowniczych Zenona i Stanisława z Dębicy
 20. Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Integracyjnego w Sobolowie.
 21. Ewy i Wiesława Wójcików z Dębicy
 22. Sołtysów parafii Sobolów
 23. Zarządu i pracowników przedsiębiorstwa budowlanego „Ekobudowa” Dębica
 24. Lucyny i Krzysztofa Sądel z Leszczyny
 25. Wójta Gminy Bochnia Marka Bzdeka
 26. Eweliny Makowskiej zastępcy Gminy Wójta Bochnia
 27. Rodziny z Tarnowa
 28. Pracowników przedszkola w Łapczycy
 29. Właścicieli Zakładu Szat Liturgicznych z Kierlikówki
 30. Członków chóru Adoramus

Parafian i ofiarodawców Mszy św. za zmarłego śp. Księdza Proboszcza zapraszam do modlitwy w naszym parafialnym kościele.

+ Stefania Michniak z intencji:

 1. członkiń XXI Róży św. Marty

 2. rodziny Michniaków

 3. koleżanek i kolegów z placu targowego w Brzesku

 4. koleżanek i kolegów z placu targowego w Brzesku

 5. rodziny Samków

 6. Anny i Pawła Kuklów

 7. Anny Świgost

 8. Elżbiety i Grzegorza Jaroszów

 9. Elżbiety Mazur z rodziną

 10. rodziny z Bochni

 11. rodzin Piotrowicz i Hejmo

 12. Renaty i Ryszarda Olszewskich z Kryspinowa

 13. chrześniaka Roberta z żoną

 14. rodziny Piotrowiczów

 15. Adama Jeziorka z rodziną

 16. Elżbiety Gazda

 17. rodziny Gawlików

 18. rodziny z Wiśnicza

 19. rodziny Włodarczyków

 20. rodzin Ból i Golonka

 21. sąsiadów Michalczyk i Wetula

 22. sąsiadów Michalczyk i Wetula

 23. Ryszarda Skowronka

 24. chrześniaka Krzysztofa

 25. rodziny Pilchów

26 – 29. uczestników pogrzebu

Rodzinę i ofiarodawców Mszy św. za zmarłą śp. Stefanię Michniak zapraszam do modlitwy w naszym parafialnym kościele.

.: Stefanię Michniak

Facebook